15
آوریل

لباس فرم اداری | لباس آشپزی | لباس گارسون

لباس فرم اداری | لباس آشپزی | لباس گارسون

از زمانهای قدیم از موقعی که کار مفهوم جدی در جوامع پیدا کرد کارگران.بخاطر نداشتن امکانات براثر سوانح کار مجروح و بیمار میشدند ودچار اقتصاد پریشانی در خانواده میشدند واین آرام آرام تبدیل به یک مسئله مهم اقتصادی واجتماعی شد وانگاه. ضرورت لباس فرم برای کارگران. ایجاد شد لباسی که آنان. دربرابر سوانح واتفاقات بد و سرما و گرما محافظت کند.وقتی که لباس فرم متداول گردید کارگران نیز در اجتماع شناسایی و مشخص شدند.
هم محافظی ناشی از حوادث داشتند .
لباس فرم اداری یک لباس متحدالشکل و خیلی ساده است که درخواست کار میپوشند. حتی در ادارات و مدارس نیز از لباس فرم استفاده میشود.تازگی پشت لباس فرم آرم شرکت و نام شرکت نیز درج میشودووقتی ما آن فرد را میبینیم متوجه میشویم که او در شرکت مثلا لامپ نوین کار میکند و یک تکنسین برق میباشد.
چندی است که مراکز تولید پوشاک لباس فرم اداری مناسب و به صرفه درست کرده اند که باقیمت ارزان میتوان استفاده کرد. هر شغلی یک لباس فرم اداری مخصوص به خود دارد.لباس ساده ای که به آسانی میتوان پوشید و زود از بین نمیرود و تا مدتها میتوان از آن استفاده کرد.
با امید به اینکه همیشه پوشاک کار و لباس فرم به آسانی در دسترس کارگران عزیز و زحمت کش باشد.
لباس فرم اداری بستگی به نظر شرکتی که آن را تهیه و تولید میکند نیز دارد تقریبا لباس فرم در دنیا به یک شکل ویک فرم متحد اشکل میباشد بستگی به هزینه شرکت کارفرما نیز دارد برای فصل سرد لباس فرم.ضخیم وبرای فصل گرم لباس فرم نازک در نظر میگیرند.لباس فرم باید طوری باشد علاوه بر سادگی دست و پا گیر کارگر نباشد کارگر آن را دوست داشته باشد واز شخصیت جدیدی که پیدا کرده است لذت ببرد وحتی با داشتن این لباس فرم از کار خود لذت ببرد و لباس فرم باعث شود که به کار خود علاقه بیشتری پیداکند ولباس فرم طوری باشد که باعث انگیزه بیشتر در کارگر بشود.لباس فرم تقریبا در تمام دنیا به یک صورت متحد اشکل است.مانند لباس گارسون .لباس فرم باید شئونات اجتماع و عقاید اجتماع را نیز در برداشته باشد.لباس فرم پالاز موکت یک حمایت مستقیم از برند پالاز موکت میباشد چند وقتی است که برندهای مختلف و گوناگون لباس فرم تهیه می‌کنند با قیمت‌های متفاوت.
قیمت باید به صورتی باشد که کارگر که برای باردوم خواست ازهمان لباس فرم تهیه کند بتواند حتی بارغبت بیشتری تهیه کند بعضی لباسهای فرم هستند که حتی خود باعث انگیزش وعلاقه پیداکردن میشوند.
زیبایی لباس فرم خلبانی و پلیسی در کودکان باعث میشود که آنان به خلبانی و پلیس بودن علاقه داشته باشند.از لباس فرم هایی که کوچک ومختلفی که مخصوص مخاطب کودک درست میشود و خیلی کودکان دوست دارند:
لباس فرم پلیس
لباس فرم پرستار
لباس فرم پزشک
لباس فرم خلبان
لباس فرم آشپز
میباشد که انگیزشی است برای دست یافتن به این شغل ها.
حتی بزرگترها یی که نتوانسته اند :پلیس ؛خلبان؛پزشک؛پرستار ویا حتی آشپز خیلی موفق شوند
با حسرت به این لباس فرم ها نگاه میکنند.منظور من این است لباس فرم پرستاری ؛پزشکی؛خلبانی؛یک نوع زیبایی دارد که برای مخاطب کودک بسیار زیباست وبرای همین درهمان شکل لباس فرم خلبانی کودک ولباس فرم خلبانی پرستار ولباس فرم پزشک در سایز لباس کودک تهیه.شد.لباس فرم همان شکل است درسایز لباس کودک و همین لباس فرم خلبانی در سایز لباس کودک و بچه گانه باعث میشود که انگیزشی شود برای اینکه یک کودک در بزرگی به یک خلبان ویا پزشک ویا پرستار ویا آشپز موفقی تبدیل شود .لباس فرم خلبانی بچه گانه که در سایز لباس کودک تهیه میشود پسر بچه ها خیلی دوست دارند واین یک برند وبازاریابی و اشتغال زایی در تهیه ولباس فرم میباشد ویک نوع درآمد زایی
لباس فرم اداری باید به کارگر شخصیت جدیدی بدهد شخصیت جدیدی که کوشاتر از گذشته میباشد.
باید مراقب بود که از لباس فرم اداری استفاده شایسته شود مثلا کسی که یک کلاهبردار است میتواند با پوشیدن لباس فرم پزشک به کلاهبرداری خود ادامه دهد.باید کار فرمایی که برای کارگر خود لباس فرم مناسب آن کار را تهیه نمی کند ومیگوید بودجه نیست را توبیخ کرده ویا لباس فرم را تهیه کرده است ولی به دلایل کار زیاد پاره شده وبرای تهیه دوباره آن امروز و فردا میکند را نیز توبیخ کرد.باید به کارگران وکارفرمایان درباره اهمیت و داشتن لباس فرم توضیح داد که همان اندک افراد قصور کننده نیز راضی شده وبه اهمیت این لباس فرم اداری برای سلامت و بهداشت کارگر و بهبود اوضاع کار اهمیت بدهند و بدانند که داشتن لباس فرم گارسون برای یک گارسون مهم ولباس فرم م
با این امید که لباس فرم اداری شخصیت گویا جامعه کارماباشد وبا آرزوی موفقیت برای تمام تولید کنندگان لباس فرم که بتوانند بهترین لباس فرم برای جامعه کارگری ایران تهیه کنند نوشته خود را به پایان میرسانم.

 

لباس فرم اداری

لباس فرم