• شماره تماس:09122851725
 • ایمیل ما: info[at]novinformco.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

بایگانی: فرآیندها

 • 12
  آگوست

  ملاقات و موافقت

  چرا نوین فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت نوین فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره به طور مستقیم  از...

  Read More
 • 12
  آگوست

  ایده و پذیرش آن

  چرا نوین فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت نوین فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره به طور مستقیم  از...

  Read More
 • 12
  آگوست

  سایز گیری

  چرا نوین فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت نوین فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره به طور مستقیم  از...

  Read More
 • 12
  آگوست

  دوخت و آماده سازی

  چرا نوین فرم ؟ کارهای تولید شده توسط شرکت نوین فرم از 2 نوع پارچه کرب و طرح فاستونی میباشد .پارچه ها از کشور کره به طور مستقیم  از...

  Read More